Házirend

Kertész Családi Bölcsőde

HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT

 

Nyitvatartás

1.      A családi bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.00  –  16.30  óráig. Amennyiben igény merül fel (dolgozó, tanuló szülő részéről), a nyitva tartás az igényekhez igazodva változhat!

2.      A családi bölcsőde reggel 7.00-tól fogadja az érkező gyermekeket. A reggelit 8:30 órakor tálaljuk. A gyermekek hazaviteléről kérjük, hogy 16.30 óráig gondoskodjanak.

3.      Nyitva tartási időben a mellékelt árlista árai érvényesek.

Előjegyzési, beiratkozási szabályok

4.      Az Kertész Családi Bölcsőde  2×7 férőhellyel rendelkezik.

5.      A Családi Bölcsőde 1 – 3 éves korig fogad gyermekeket.

6.      A jelentkezés folyamatos, a felvétel a jelentkezések sorrendjében történik.

7.      Amennyiben a jelentkező gyermeket helyhiány miatt nem tudjuk családi bölcsődénkben elhelyezni, a gyermek nevét és a szülő elérhetőségét a szülő egyetértésével ún. „várólistára” tesszük, hogy a legközelebbi férőhely felszabadulásával ezt figyelembe vegyük.

8.      Beiratkozásnál a szülő kötelezi magát a gyermek nevét, születési adatait, lakcímét, és a szülő elérhetőségeit a bölcsőde rendelkezésére bocsátani.

Gyermekvédelmi szabályok

9.  A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. A meghatalmazás lehet egyszeri és állandó (visszavonásig).

10.  Gyermek gondviselésére vonatkozó jogi határozat eredményét a szülő köteles legalább szóban ismertetni a bölcsődével.

11.  A gyermek testi és lelki fejlődéséért közösen felelnek a szülői ház és a családi bölcsőde.

Amennyiben a gyermek életében fejlődését/személyiségét veszélyeztető állapot állna be, úgy minden esetben a szükséges jogi intézkedést kötelesek eszközölni a felelős személyek.

Teendők betegség esetén

12.  A családi bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdeke védelmében lázas (37.5 C – nál magasabb testhőmérséklet) , antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi bölcsődét értesíteni kell.

13.  A családi bölcsődében nem gondozható fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a kezelőorvos igazolása szerint ez az állapot fennáll. A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással (egészséges, közösségbe mehet) fogadjuk újból.

14.  A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a családi napközit, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

15.  Abban az esetben, ha a gyermek a családi napköziben napközben megbetegszik, a gondozónő értesíti a szülőt, ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím, és telefonszám.

Térítési díj fizetési szabályzat

16.  A szerződésben megállapított térítési díjat havonta előre kell fizetni, minden hó 10. napjáig.

17.  Karbantartási idő alatt helyfenntartási díjat nem számolunk fel.

Tűzvédelmi szabályok, kivonulási terv

18.  Az épületben keletkezett tűz esetén a gyermekeket a két kijárat valamelyikén (ha ezek a tűz által elzártak, az ablakokon keresztül) azonnal kötelesek a családi napközi dolgozói biztonságos körülmények között kivinni az épületből.

19.  A dolgozók közül 1 fő értesíti a tűzoltókat (105), a többiek a gyermekek kivonulásának rendjét

20.  A kivonulás a Kertész utca felé történik.

Egyéb

21.  Amennyiben egy probléma a családok egy csoportját közösen érinti, úgy a családi bölcsődének kötelessége szülői fórumot rendezni e téma megbeszélésére.

22.  Az Kertész Családi Bölcsőde nem dohányzó, így a napközi egész területén (az udvaron is) kérjük a dohányzás mellőzését.

23.  Megszűnik az ellátása annak a kisgyereknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt közösségben nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, vagy amikor a szülő nem fizeti a térítési díjat. Utóbbi esetben a gyermeket a nyilvántartásból 5 munkanap után töröljük.

24.  Jelen Házirend és Szabályzat az Kertész Családi Bölcsődében jól látható módon kifüggesztésre.

A HÁZIREND  BETARTÁSÁT  KÖSZÖNJÜK!

Eger, 2014 március 1.