Házirend

Kertész Családi Napközi

HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT

 

Nyitvatartás

1.      A családi napközi nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30  –  16.30  óráig. Amennyiben igény

merül fel (dolgozó, tanuló szülő részéről), a nyitva tartás az igényekhez igazodva változhat!

2.      A családi napközi reggel 7.30 – tól fogadja az érkező gyermekeket. A reggelit 9.00 óráig

tálaljuk folyamatosan. A gyermekek hazaviteléről kérjük, hogy 16.30 óráig gondoskodjanak.

3.      Nyitva tartási időben a mellékelt árlista árai érvényesek.

4.      Ettől eltérő időpont kérése is lehetséges, mindez előzetes egyeztetés alapján történik. A plusz

szolgáltatásért plusz térítési díjat számolunk föl.

 

Előjegyzési, beiratkozási szabályok

5.      Az Kertész Családi Napközi  2×7 férőhellyel rendelkezik.

6.      A Családi Napközi 18 hónapostól – 4 éves korig fogad gyermekeket.

7.      A jelentkezés folyamatos, a felvétel a jelentkezések sorrendjében történik.

8.      Amennyiben a jelentkező gyermeket helyhiány miatt nem áll módunkban családi

napközinkben elhelyezni, a gyermek nevét és a szülő elérhetőségét a szülő egyetértésével ún.

„várólistára” tesszük, hogy a legközelebbi férőhely felszabadulásával ezt figyelembe vegyük.

9.      Beiratkozásnál a szülő kötelezi magát a gyermek nevét, születési adatait, lakcímét, és a szülő

elérhetőségeit a napközi rendelkezésére bocsátani.

 

Gyermekvédelmi szabályok

10.  A családi napköziből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti

el. A meghatalmazás lehet egyszeri és állandó (visszavonásig). 14 éven aluli gyermek e

11.  Gyermek gondviselésére vonatkozó jogi határozat eredményét a szülő köteles legalább szóban

12.  A gyermek testi és lelki fejlődéséért közösen felelnek a szülői ház és a családi napközi.

Amennyiben a gyermek életében fejlődését/személyiségét veszélyeztető állapot állna be, úgy

minden esetben a szükséges jogi intézkedést kötelesek eszközölni a felelős személyek.

 

Teendők betegség esetén

13.  A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdeke védelmében lázas

(37.5 C – nál magasabb testhőmérséklet) , antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús

gyermek a családi napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a

családi napközit értesíteni kell.

14.  A családi napköziben nem gondozható fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a kezelőorvos

igazolása szerint ez az állapot fennáll. A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi

igazolással (egészséges, közösségbe mehet) fogadjuk újból.

15.  A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a családi napközit, a

kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

16.  Abban az esetben, ha a gyermek a családi napköziben napközben megbetegszik, a gondozónő

értesíti a szülőt, ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím, és telefonszám.

 

Térítési díj fizetési szabályzat

17.  A szerződésben megállapított térítési díjat havonta előre kell fizetni, minden hó 5. napjáig.

18.  A gyermek hiányzása esetén a befizetett térítési díj összegéből egész napos gyermek esetén

napi ……….,- Ft-ot, fél napos, itt ebédelő gyermek estén napi ………,- Ft-ot visszaadunk a

szülőnek, illetve a következő havi térítési díj összege ennyivel csökken.

19.  Amennyiben a gyermek a szülő elhatározásából véglegesen kimarad a Napköziből, az előre

kifizetett díj összegéből a fennmaradt napokra napi ……,- / ……..,- Ft-ot tudunk visszaadni a

20.  Előre jelzett kimaradásnál (nyaralás, stb.) is a fentiek érvényesek, azaz az előre kifizetett díjból

napi ……..,-/ ……..,-  Ft-ot visszaadunk a szülőknek.

21.  Karbantartási idő alatt helyfenntartási díjat nem számolunk fel.

Tűzvédelmi szabályok, kivonulási terv

 

Tűzvédelmi szabályok, kivonulási terv

22.  Az épületben keletkezett tűz esetén a gyermekeket a két kijárat valamelyikén (ha ezek a tűz

által elzártak, az ablakokon keresztül) azonnal kötelesek a családi napközi dolgozói biztonságos

körülmények között kivinni az épületből.

23.  A dolgozók közül 1 fő értesíti a tűzoltókat (105), a többiek a gyermekek kivonulásának rendjét

24.  A kivonulás a ………………………………………………….. utca felé történik.

 

Egyéb

25.  Amennyiben egy probléma a családok egy csoportját közösen érinti, úgy a családi napközinek

kötelessége szülői fórumot rendezni e téma megbeszélésére.

26.  Az Kertész Családi Napközi nem dohányzó, így a napközi egész területén (az udvaron is)

kérjük a dohányzás mellőzését.

27.  Megszűnik az ellátása annak a kisgyereknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi

állapota miatt közösségben nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi

gyermek fejlődését, vagy amikor a szülő nem fizeti a térítési díjat. Utóbbi esetben a gyermeket a

nyilvántartásból 5 munkanap után töröljük.

28.  Jelen Házirend és Szabályzat az Kertész Családi Napköziben jól látható módon kifüggesztésre

 

A HÁZIREND  BETARTÁSÁT  KÖSZÖNJÜK

Eger, 2014 március 1.